Avfall och återvinning

Inom avdelning Avfall arbetar vi för att minimera avfall och hanterar det avfall som uppkommer på ett hållbart och klokt sätt. Vi informerar kommunens invånare om hur uppkomst av avfall kan förebyggas och upplyser om miljövinster med återanvändning. Här kan du arbeta som avfallshandläggare och vara med och påverka beteendeförändringar i frågor som rör källsortering, återbruk och ökad återanvändning.

Lediga jobb på Avfall och återvinning

Det finns inga lediga tjänster

Kontakt

Ryssviksvägen 2B, Nacka
08-718 90 00